Kajian Jurnalistik bersama jamaah di mesijd-mesjid.yang telaha terjalin kerjasama.

  • 15-12-2017
  • 01:23 WITA
  • admin_jli
  • Pengabdian Masyarakat

Memperkenalkan dunia jurnalistik kepada jama'ah.